top of page

ניתוח סרטן בכיס המרה ובדרכי המרה (כולנגיוקרצינומה)

ישנם שני סוגים כלליים של ניתוחים לסרטן צינור המרה: ניתוחים עם פוטנציאל לריפוי (ניתנים לכריתה) וניתוחים פליאטיביים (שמטרתם להקל על כאבי המטופל).

 

ניתוח פוטנציאלי לריפוי סרטן צינור המרה

ניתן לכריתה (ניתוח עם פוטנציאל לריפוי) פירושו שקיים סיכוי טוב שהמנתח יכול להסיר את כל הסרטן יחד עם שולי רקמה נקייה סביבו.

 

אם גידול אינו ניתן לניתוח, משמעותו היא שרופאים חושבים שהסרטן בשלב מתקדם מאד, הוא התפשט באופן נרחב או שהוא נמצא במקום המקשה להסרתו לחלוטין באמצעות ניתוח.

 

לניתוח להסרת סרטן צינור המרה יכולות להיות תופעות לוואי משמעותיים. אם בסבירות גבוהה הסרטן שלך לא ניתן לריפוי, שקול היטב את היתרונות והחסרונות של ניתוח או טיפולים אחרים שיצריכו זמן החלמה רב. חשוב מאוד להבין את המטרה של כל ניתוח לסרטן צינור המרה, מהם היתרונות והסיכונים האפשריים וכיצד הניתוח עשוי להשפיע על איכות חייך.

 

ניתוח לכריתת סרטן צינור המרה

בסרטן הניתן לכריתה, סוג הניתוח תלוי במיקום הסרטן.

• סרטן צינור המרה שבתוך הכבד נמצא בצינורות מרה שנמצאים בתוך הכבד. כדי לטפל בסוגי סרטן אלו, המנתח מוציא את חלק הכבד המכיל את הסרטן. הסרת חלק מהכבד נקראת כריתת כבד חלקית. לפעמים המשמעות היא הסרת אונה שלמה (הימנית או השמאלית) של הכבד. הליך זה נקרא כריתת אונות כבד והוא פעולה מורכבת הדורשת צוות כירורגי מנוסה. במידה שכמות הכבד שהוסרה אינה גדולה מדי, הכבד ימשיך לתפקד כרגיל כיוון שיש לו יכולת לגדול מחדש.

• סרטן צינור המרה פריהילארי מתפתח במקום בו ענפי צינורות המרה יוצאים מהכבד. ניתוח לסרטן זה מורכב ודורש מיומנות רבה. בדרך כלל חלק מהכבד מוסר, יחד עם צינור המרה, כיס המרה, בלוטות הלימפה הסמוכות, ולעיתים חלק מהלבלב והמעי הדק. לאחר מכן המנתח מחבר את הצינורות הנותרים למעי הדק. מדובר בניתוח מורכב עם סיכוי משמעותי לסיבוכים סביב הניתוח.

• סרטן צינור המרה הדיסטלי נמצא בהמשך צינור המרה ליד הלבלב והמעי הדק. יחד עם צינור המרה ובלוטות הלימפה הסמוכות, המנתח צריך לעתים קרובות להסיר חלק מהלבלב והמעי הדק. פעולה זו נקראת ניתוח וויפל. כמו שאר הניתוחים, זהו הליך מורכב הדורש צוות כירורגי מנוסה.

bottom of page